Minska spridning av covid19

Bild på person som hostar

Afasiförbundet har tagit fram en policy för att minska smittspridning av Coronaviruset, covid19. “Afasiförbundet och Stamningsförbundet (som delar kansli) organiserar personer och har anställda som kan tillhöra riskgrupper om de smittas av Corona-viruset covid19. Vi ber dig därför att visa hänsyn och avboka möten med oss om du har några symptom som skulle kunna innebära att du är smittad (luftvägsymptom, hosta eller feber), eller har besökt något av de områden som klassificeras som riskområden för spridning av Corona-viruset covid19 de senaste fjorton (14) dagarna.”

Länk till Afasiförbundets policy för att minska smittspridning av Corona-viruset covid19

Bild på person som hostar
Bild på person som hostar