Kontakta projektet

Projektledare

Ester Hedberg
E-post: ester.hedberg@afasi.se
Mobil: ‭070-033 29 93‬

Styrgrupp

Afasiförbundet ordförande Berit Robrandt
E-post: berota49@gmail.com

Afasiförbundet kanslichef Linda Bergfeldt
E-post: linda.bergfeldt@afasi.se

Begripsam verksamhetsledare och forskare Stefan Johansson
E-post: stefan.johansson@begripsam.se

Samverkanspartner

Logoped Marika Schütz
E-post: marika.schutz@uu.se

Stefan Johansson, Begripsam
E-post: stefan.johansson@begripsam.se

Kerstin Ivarsson Ahlstrand, Begripsam
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.com