Aktuellt

Vad händer i projektet?

Här berättar vi månad för månad om allt som händer i Levla upp.

Maj 2024

Äntligen har vi skrivit avtal med våra spelutvecklare. Företaget heter Liopep och finns i Linköping. Ägarna är också forskare och lärare inom spelutveckling på Linköpings universitet. De har fokus på “serious games”, alltså spel som kombinerar underhållning med lärande.

I början av juni ska spelutvecklingen starta, men redan nu i maj har vi möten med Liopep. De ska få med sig av kunskap, tankar och ideér som vuxit fram under projektet.

Levla upp har en digital workshop med Mötesplats Afasi i Bollnäs. Vi diskuterar några spel som redan finns på webben. Vi pratar också om projektets spelidéer och samlar in fler synpunkter.

Vi har en workshop på plats hos Afasifyren i Kristianstad och ytterligare en på Afasicenter i Stockholm. Vi pratar mycket om vad som gör att någon vill börja spela ett spel, och vad som kan motivera personen till att vilja fortsätta spela. Vi får många bra och intressanta svar. En viktig drivkraft är att tydligt kunna se sin egen utveckling.

April 2024

Vi förfinar våra idéer för spelet och slipar på kraven som spelet måste uppfylla. Dessutom träffar vi två spelutvecklare som vi tror skulle vara bra att samverka med.

Den här månaden besöker projektet Forsa folkhögskola. De ordnar en helg för elever som läser på afasikursen och deras anhöriga. Under vårt pass får vi flera roliga idéer till spel. Vi får också fler idéer från

Afasiförbundets olika verksamheter, som har testat spel som redan finns samt svarat på enkäten som vi skickade ut förra månaden.   Sammanlagt har vi många idéer för vårt spel. De diskuterar vi i designteamet, som har en nyckelroll i projektet. Teamet består av flera personer med afasi, en logoped och experter på tillgänglighet. Snart ska även spelutvecklare ingå.  

Vi har kontakt med sex intressanta företag som arbetar med spelutveckling. Designteamet träffar två av dem och båda uppfyller våra krav. Det är verkligen ett svårt val. Vår plan är att skriva avtal med ett av företagen under maj månad, så att spelutvecklingen kan ta fart innan sommarlov och semestrar.   

Mars 2024

Det här är en intensiv månad med många möten. Vi får chansen att presentera och diskutera vår första idéskiss över hur spelet skulle kunna vara uppbyggt.

Det första tillfället är i samband med Afasi Mötesplats digitala konferensen den 11 mars. Dagen därefter har vi ett digitalt möte med förtroendevalda i Afasiförbundets föreningar. Veckan därpå har vi en digital träff med logopeder och arbetsterapeuter som arbetar i eller nära Afasiförbundets verksamheter. Från mötena får vi med oss nya insikter och många bra synpunkter på spelet. Vi i projektgruppen ser fram emot fler givande möten. 

Samverkan med personer med afasi är en förutsättning för att spelet ska bli bra. Efter mötena fick föreningar och mötesplatser en lista med digitala ordspel att testa. Spelen är gratis och finns på webben. Vi skickade också ut en enkät med frågor om spelen, vad är bra och vad är dåligt. Vi hoppas att många vill prova att spela dessa spel och dela med sig av sina reaktioner.  

Vi har nu kommit en bit in i projektet och snart är det dags att påbörja nästa fas, det vill säga själva utvecklingen. För det krävs spelutvecklare med rätt kompetens. Vi har kontakt med flera intressanta bolag. Det blir projektets styrgrupp som med hjälp av Designteamet bestämmer vem vi ska anlita.  

Februari 2024

Projektets Designteam består av personer med afasi, logoped och experter på tillgänglighet. Under februari har Designteamet fortsatt arbeta med idéer för hur spelet ska se ut och vilka övningar som skulle kunna ingå. Vi skapar enkla skisser över idéerna och använder skisserna i våra vidare diskussioner.  Vi planerar och bjuder in till vårens möten och workshops. 

Januari 2024

Vårt Designteam arbetar med förslag på hur spelet ska se ut, vad det ska handla om och vilka språkövningar som ska ingå. När Designteamet har ett förslag ska våra olika testteam få tycka till.  

Vi planerar vårens aktiviteter. Vi bokar in tider för workshoppar tillsammans med Mötesplats Afasi i Bollnäs, Kristianstad, Stockholm och Örebro.  Längre fram i vår ska alla föreningar, och Mötesplats Afasi få mer information om projektet och erbjudande om att delta i tester. Deltagare vid de fyra folkhögskolorna med kurser för personer med afasi ska få testa. Till en början handlar testerna framför allt om att testa idéer och förslag.   

December 2023

Vi summerar våra erfarenheter från höstens alla möten och från förstudien som gjordes innan projektet startade. Det blir utgångspunkten för Designteamets fortsatta arbete.

Vi har nu många förslag på vad spelet ska handla om och vilka språktränande övningar som ska ingå. Vi vet också ganska mycket om vilka krav spelet måste uppfylla, till exempel att det ska gå att spela med en hand, det ska vara lätt att logga in och komma igång med. Man ska kunna bestämma själv om man vill spela på tid eller inte. Det finns också önskemål om att man ska kunna spela både ensam och tillsammans med andra. Idéer på spela och övningar, tankar om krav och önskemål ska vårt Designteam arbeta vidare med.

November 2023

Vi lär oss om metoder för språkträning av logoped, vi träffar fler personer med afasi som är intresserade av utvecklingen av spelet och vi har det första mötet med projektets Designteam.  

Vad säger forskningen säger om språkträning vid afasi, vad är effektivt och vad är inte effektivt? I projektet finns en logoped anställd, Marika Schütz. Hon föreläser för projektgruppen om hjärnan och vad som kan hända vid en stroke, om afasi och hur språkförmågan kan påverkas samt om beprövade metoder för att återvinna ett språk som blivit skadat. 

Vi skickar ut en enkät till de fyra folkhögskolorna med kurser för personer med afasi; Alma, Edelvik, Forsa och Sundsgården. Deltagarna får svara på frågor om sina digitala vanor.

Svaren visar att de flesta använder mobil i vardagen, men inte alla. När det gäller användning av surfplatta är skillnaden stor, vid en skola använder alla deltagare surfplatta, vid en annan använder ingen surfplatta. Skillnaden mellan användning av dator i vardagen är nästan lika stor. Ganska många spelar något slags spel i sin mobil, ofta är det ordspel som korsord eller wordfeud. Ett vanligt spel är Candy crush. Några spelar Fortnite, Scum och Lexus. Många använder sociala medier, man skickar e-post, meddelanden, tar bilder, surfar och utför bankärenden.  

I slutet av månaden åker vi till Mötesplats Bollnäs. Förutom anställda och förtroendevalda i Gävleborg, träffar vi deltagare i verksamheten. Vi pratar bland annat om hur svårt det kan vara med allt det digitala. Det finns många saker som vårt spel måste ta hänsyn till. 

Vi har också ett teamsmöte med Afasifyren i Kristianstad. Den här gången har vi fokus på hur deltagarna använder digitala verktyg. Vi pratar också om vad de helst vill få ut av spelet, vilket är träning på att skriva, läsa, hörförståelse och att tala.   

 Innan november månad är slut har vi fått vårt Designteam på plats. Det består av sex personer med egen afasi, logoped, tillgänglighetsexperter från Begripsam och projektledaren. Designteamet har sitt första möte.

Oktober 2023

Vi träffar och lär oss av personer med egen afasi som beskriver sina digitala vanor. 

Vi besöker Mötesplats Afasi i Stockholm (Afasicenter) och Örebro (Afasihuset) samt Alma folkhögskola. Vi är med på ordförandekonferens och har teamsmöte med lärare på folkhögskolor med kurser för personer med afasi.Vi lär oss av deltagare och medlemmar. De flesta använder mobil, surfplatta eller dator i vardagen. Flera berättar att de använder eller har använt programmet Lexia. Ganska många spelar ordspel, som Wordfeud eller Words of Wunder. Någon spelar Pokemón, några fler spelar Merge Dragon, Fortnite, SCUM, Call of Duty, World of Warcraft eller annat. 

Spelet vi ska utveckla blir mindre, det ska vara språktränande och får inte konkurrera med något program eller spel som redan finns. Av de vi möter får vi bland annat veta att vårt spel måste vara enkelt att komma i gång med, lagom utmanande, man ska själv kunna bestämma när man vill att det ska bli svårare (eller enklare) och det ska gå att spela med bara en hand. 

September 2023

Vi startar upp projektet, etablerar kontakter och lär oss av experter med egen afasi och utan.  

Vi har ett inledande informationsmöte med Arvsfonden som bland annat förklarar hur projektet ska rapportera och kommunicera med Arvsfonden.  Styrgruppen har sitt första möte. Vi pratar om innehållet i den förstudie som gjorts, om förutsättningar, mål och kommande aktiviteter.

Vi har också ett första möte med våra närmaste samarbetspartner; Begripsam, logoped Marika Schütz och ett företag för spelutveckling.  För övrigt handlar månaden om att etablera kontakter och samla mer kunskap om vilka digitala förutsättningar och behov personer med afasi har. Det blir flera samtal med logopeder.