Bakgrund

Afasiförbundets projekt “Levla upp”

Arvsfondsdelegationen har beviljat Afasiförbundet spelprojektet “Levla upp”.

 – Vi är oerhört glada att Arvsfonden har valt att stötta projektet ”Levla upp”. Personer med afasi hamnar ofta i ett vakuum när samhällets rehabiliterande insatser tar slut samtidigt som man har ett fortsatt stort behov av språklig träning. Träningen måste vara rolig och ge möjligheter att känna att man kommer vidare trots sina språkliga svårigheter. Därför har Afasiförbundet valt att satsa på att ta fram ett digitalt språkstimulerande spel där det ska vara möjligt att komma vidare, ”Levla upp”, säger Berit Robrandt Ahlberg Afasiförbundets ordförande. 

Sammanfattning av Levla upp

Projektet ”Levla upp” handlar om att utveckla ett digitalt språkstärkande spel som tas fram i en samskapande process med personer som har afasi. Det finns mycket lite anpassat utifrån målgruppens behov i dag och produkter för målgruppen betraktas sällan som kommersiellt gångbara av företag. Samtidigt finns det en önskan bland Afasiförbundets medlemmar att kunna träna språk med en metod – digitalt spelande – som är underhållande och belönande (gör det möjligt att levla upp) mitt i det tragglande som det innebär är återerövra sitt språk. Grunden för utvecklingsarbetet är att spela, kommunicera kring spelande samt skapa ett digitalt spel som kan spelas på dator, surfplatta eller telefon. Personer med afasi är med i alla aktiviteter.För att utveckla detta digitala spel kommer vi att samarbeta med många av Afasiförbundets 36 lokalföreningar och 21 länsföreningar samt föreningarnas verksamhet ”Mötesplats Afasi” som finns på ett drygt 40-tal platser i landet. Vi har i förarbete och dialoger kring detta projekt upplevt ett enormt intresse bland föreningarna där nästan alla säger sig vilja vara med. Vi har också haft kontakt med de långa afasilinjer som finns vid tre Folkhögskolor och som har intresse av att delta i projektet.

Aktiviteter i projektet

  • Utbilda de handledare som är anställa/ideella på Mötesplats Afasi för att kunna stötta personer med afasi som vill spela spel.
  • Utveckla verksamhet baserad på att deltagare med afasi spelar och testar digitala spel. Detta görs med testledare som har logopedisk (konsult) samt digital kompetens (Begripsam som också ska vara med och utveckla spelet). Afasiförbundet planerar att inleda arbetet med detta redan under hösten 2022 i en egenfinansierad förprocess till projektet.
  • Ta fram beskrivningar på vad som är tillgängliga spel (digitala och icke digitala) för personer med afasi.
  • Utveckla minst ett digitalt spel som är direkt framtaget utifrån de krav och idéer som utvecklas i projektet. Ett baskrav är att personer med afasi ska uppleva att de på ett lustfyllt sätt kan ”levla upp”, det vill säga känna att de utvecklas i spelet, inte fastnar på den första nivån utan kan komma vidare. Utvecklingen av spelet sker tillsammans med personer med afasi, spelutvecklare, tillgänglighetsexperter, experter på tillgänglig design, logopeder, ledare vid Mötesplats Afasi och pedagoger på folkhögskolornas afasilinjer.  
  • Det digitala spelet ska förvaltas och leva vidare inom Afasiförbundets och de fyra Folkhögskolornas verksamheter/Mötesplats Afasi. Det ska vara byggt för att så långt som möjligt kunna spelas under lång tid.

Tid

Projektet pågår under två (2) år med start den 1 september 2023.