Levla upp beviljat!

Arvsfondsdelegationen har beviljat spelprojektet ”Levla upp” vid sitt sammanträde den 26 april. Afasiförbundet sätter i gång med projektet den 1 september 2023.

Arvsfondsdelegationen har beviljat spelprojektet ”Levla upp” vid sitt sammanträde den 26 april. Afasiförbundet sätter i gång med projektet den 1 september 2023.

– Vi är oerhört glada att Arvsfonden har valt att stötta spelprojektet ”Levla upp”. Personer med afasi hamnar ofta i ett vakuum när samhällets rehabiliterande insatser tar slut samtidigt som man har ett fortsatt stort behov av språklig träning. Träningen måste vara rolig och ge möjligheter att känna att man kommer vidare trots sina språkliga svårigheter. Därför har Afasiförbundet valt att satsa på att ta fram ett digitalt språkstimulerande spel där det ska vara möjligt att komma vidare, ”Levla upp”, säger Berit Robrandt Ahlberg Afasiförbundets ordförande.

Det digitala språkstimulerande spelet ska arbetas fram utifrån dialoger och samskapande processer tillsammans med personer med afasi. Afasiförbundet samarbetar med Begripsam i projektet och kommer gemensamt att arbeta med afasiföreningarna och Mötesplats Afasi lokalt samt de tre folkhögskolor som har långa afasilinjer, Forsa, Alma och Edelvik.

– Vi hoppas kunna visa vad som krävs för att personer med afasi ska kunna vara delaktiga och utveckla digitala lösningar som är möjliga för personer med afasi att klara av och använda. På det sättet tror vi att projektet kommer att bidra till att utveckla kunskapen om universellt utformade digitala miljöer, säger Berit Robrandt Ahlberg.

Kontakt:
Afasiförbundet ordförande Berit Robrandt berota49@gmail.com
Afasiförbundet kanslichef Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@afasi.se
Begripsam verksamhetsledare och forskare Stefan Johansson stefan.johansson@begripsam.se