Ledamot Almas styrelse

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg valdes idag in i Almas folkhögskolas styrelse.

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg valdes idag in i Alma folkhögskolas styrelse.

– Jag är hedrad över förtroendet. Afasiförbundet var en av medgrundarna till Alma folkhögskola och vi har därför genom alla år har ett stort engagemang i den treåriga afasilinje som finns på Alma. Afasilinjen har betytt oerhört mycket för de många deltagare med afasi som har gått den genom åren. Nu ser Afasiförbundet också anledning till ökat engagemang för landets folkhögskolor då regeringen drog ned stödet till folkhögskolor med 500 miljoner kronor, säger Berit Robrandt Ahlberg Afasiförbundets ordförande.

Länk till Alma Folkhögskola