Lättläst om hjärntrötthet

Många med afasi har hjärntrötthet. Afasiförbundet har tagit fram en broschyr på lättläst om hjärntrötthet. Broschyren är gratis men du betalar portot. Beställ den genom att mejla info@afasi.se

Du kan även läsa broschyren med ReadSpeakers långsamma talsyntes här