Digitala föreläsningar i afasiveckan

En hand på ett tangentbord

Afasiförbundet arrangerar tre digitala föreläsningar för medlemmar under afasiveckan. Forskarna Helena Taubner och Stefan Johansson föreläser den 7, 8 respektive den 10 oktober.

En hand på ett tangentbord

7 oktober Stefan Johansson föreläser om sin avhandling från 2019  ”Design for participation and Inclusion will Follow: Disabled people and the Digital Society”. Personer med afasi och språkstörning ingår i studien. Föreläsningen hålls på svenska. Tid: 15-16.30 (paus ingår)

8 oktober Stefan Johansson föreläser om Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. Personer med afasi och språkstörning ingår i studien. Tid: klockan 15-16.30 (paus ingår)

10 oktober Helena Taubner föreläser om sin avhandling från 2019 ”Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker”. Personer med afasi ingår i studien. Tid: klockan 13-14.30 (paus ingår)

Om föreläsningarna: Föreläsningarna är gratis och anordnas för medlemmar i Afasiförbundet och Talknuten. Varje föreläsning kan ta upp till 100 deltagare och hålls i Zoom. Först till kvarn gäller.

Anmälan: Skriv ditt medlemsnummer (finns på baksidan av tidningen Afasi) och mejla anmälan till info@afasi.se Märk mejlet med de eller det datum som anmälan avser. Du får då en till tre länkar till mötet. Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Logga in på mötet: Fem- tio minuter innan angiven tid för föreläsningen klickar du på länken och kommer direkt in i det digitala mötet. För att kunna delta behöver du en dator eller en läsplatta samt en mejladress dit länken skickas.

Afasiförbundet kommer även att spela in och låta texta föreläsningarna i efterhand. De kommer att läggas upp på Afasiförbundets Vimeo och YouTube-kanaler.