Läromedel som underlättar för elever med olika behov samlas i ny söktjänst

Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression? I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

– Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten.

Länk till SPSMs söktjänst för läromedel
Läromedel söktjänst 600x348