Läger för unga med språkstörning

Afasiförbundet/Talknuten anordnar den 2 till 5 augusti ett läger för barn och unga med språkstörning 12-17 år. Ledare är logopeder och logopedstudenter. Nu hoppas vi att våra deltagare får riktigt härliga och roliga dagar!