Föräldraträff i Linköping

Föräldragruppen i Linköping fortsätter att träffas och utbyta erfarenheter med varandra.
Denna gång kommer diskussionerna att handla om hur förskola eller skola fungerar för barn med språkstörning.
Träffen kommer att vara den 3 september och föräldrar som inte varit med tidigare är varmt välkomna.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig