”Lagen förhindrar inte diskriminering”

Riksdagen debatterar om regeringens proposition om en utökad diskrimineringslag, där bristande tillgänglighet ska ingå som en av diskrimineringsgrunderna. Imorgon ska riskdagen rösta om förslaget. Handikappförbunden har reagerat starkt på att regeringen vill undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln samt företag inom hälso- och sjukvården.

Det innebär bland annat att 92 procent av företagen inom handeln kommer att undantas från diskrimineringsförbudet.

– Att enbart ta bort undantagen när det gäller företag inom hälso- och sjukvården befäster en gammal bild av människor med funktionsnedsättning som patienter och vårdtagare, säger Ingrid Burman, ordföranden för Handikappförbunden.