Få lyssnar till barn med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har gjort en studie med djupintervjuer med 20 barn som har en funktionsnedsättning. Studien visar på att många beslut tas utan att barnen får vara med och påverka. Enligt en rad konventioner och lagar ska alla barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem själva.

En 12-årig pojke i studien berättar: “Sjukgymnasten, arbetsterapeuten, mamma och pappa har möte och pratar men jag får inte vara med. De frågar inte mig vad jag vill. Jag undrar varför de inte är i skolan en hel dag för att se hur jag har det.”

Länk till artikel i SvD
Länk till rapport om barn och unga med funktionsnedsättning