Kongress i Göteborg

Den 22-24 oktober anordnar Afasiförbundet kongress i Göteborg.

Den 13-15 maj 2022 anordnar Afasiförbundet kongress i Göteborg. Afasiförbundet kommer skicka ut kallelse, program och anmälningsblankett till samtliga Afasi- och Talknutenföreningar.

Ellen-stipendiet delas ut till en person under kongressen som med sitt engagemang och goda arbete lyft fram afasifrågorna. Afasiföreningarna får nominera kandidater till Afasiförbundet.