Partianalys av funktionsrätt

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys publicerad. I deras ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på deras valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden.

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys publicerad. I deras ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på deras valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden.

Källa: Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige

“Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa”, säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson. “Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen.” 

Inför valet i höst driver Funktionsrätt Sverige fem valbudskap som är övergripande för sina 50 medlemsförbund. Frågorna spänner över Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden om funktionsrätt*, jämlik hälsa, vård, utbildning, rätt till arbete och en stärkt rätt till rättshjälp och rättsskydd.

Med utgångspunkt i budskapen har de formulerat 23 enkätfrågor till riksdagspartierna om den kommande mandatperiodens funktionsrättspolitik. Samtliga riksdagspartier har nu svarat på deras enkät och de har analyserat svaren och motiveringarna.

Vänsterpartiet svarade ja på alla frågor, vilket innebär att partiet överlag ställer sig positivt till de frågor och förslag som Funktionsrätt Sverige driver i valet 2022.

Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet ligger strax bakom. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna hittar vi i botten av Funktionsrätt Sveriges ranking.

“Vi tar med oss att många partier visar engagemang och säger att de vill arbeta för en jämlik vård, att skolan och arbetslivet behöver blir mer inkluderande och att funktionsrättsorganisationerna ska ha förutsättningar för att göra ett bra arbete”, säger Nicklas Mårtensson och avslutar. “Vi ser fram emot att det också avspeglas under valrörelsen och förstås i den förda politiken efter valet.”

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbsida

*Riksdagen antog redan 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns en mängd åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska leva upp till konventionen, men Funktionsrätt Sverige tror att partiernas svar på sina frågor ger en fingervisning om deras ambitioner inom sina områden med utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Läs mer om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Funktionsrätt Sveriges rapport Respekt för rättigheter

Graf på Funktionsrätt Sveriges analys av hur många poäng Sveriges olika partier får i funktionsrättsfrågor.