Hjälp oss att testa hastigheten på talsyntes

ReadSpeaker har fått stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävling för att ta fram en långsammare talsyntes. Nu behöver vi hjälp att hitta testare med afasi och språkstörning för att avgöra hur långsam talsyntes som behövs.

Varför gör vi detta projekt?
Afasiförbundet vet att många med afasi och språkstörning tycker att talsyntesröster går för fort. Den kan vara svår att hänga med i och förstå. När hastigheten dras ned till långsamt tempo pratar rösten onaturligt och sluddrigt. Den blir svår att förstå.

Hastigheten ska testas
Att utveckla en ny talsyntesröst tar lång tid och är resurskrävande. I ett första steg sätts därför en testwebb upp. På testwebben lyssnar den som testar på två korta texter och reglerar vilken hastighet som denne tycker är bra.
OBS! Att talet inte är perfekt eller bra på testwebben för den som vill att talsyntes läser väldigt långsamt. Det är nämligen just det som projektet ska leda fram till och utveckla – en långsam talsyntesröst där talet låter naturligt och är lätt att förstå! Talsyntesrösten utvecklas efter att ReadSpeaker fått veta vilken hastighet som många vill ha.

Hjälp till så att många testar
Vi vet att många har svårt med digital teknik. Därför hoppas vi att de som inte klarar av att gå in på webben själva kan få hjälp att göra det för att sedan lyssna och klicka i den hastighet som passar bäst. Vi är intresserade av att få in både de som använder talsyntes och de som aldrig gör det åsikter. Undersökningen är anonym. Vi behöver svar innan den 17 oktober då testwebben stängs.

Länk till undersökningen

Länk till informationen i pdf-format