Besök Riksgymnasiet i Örebro

Ska du börja gymnasiet läsåret 2019/2020 och är nyfiken på Riksgymnasiet i Örebro? Nu har du chansen att besöka oss och prova på hur det är att vara elev på ett av våra gymnasieprogram.

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med grav generell språkstörning och kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Läs mer om besöket och anmäl dig.

Höstterminen 2018 inför Riksgymnasiet nya rutiner för anmälan till besök. Du behöver då inte längre skicka in kopior av audiogram eller logoped-/psykologutredning och betyg i samband med att du anmäler dig till våra besöksdagar.

Det är först när du söker till Riksgymnasiet som du behöver skicka in kopior av audiogram eller logoped-/psykologutredning och betyg. Vi behöver dessa handlingar för att vi ska kunna bedöma att du är behörig att gå på Riksgymnasiet och att du kan antas till det program du sökt. Audiogram eller logoped-/psykologutredning får vara högst två år gamla.

Om du redan skickat in dina handlingar i samband med vårens skolbesök så finns dessa sparade hos oss.

Läs mer om hur du söker till Riksgymnasiet.