Hård kritik från BO mot specialskolor

Idag har Barnombudsmannen. BO, släppt sin rapport om barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning får inte tillräckligt stöd, inte ens i statens specialskolor. BO riktar skarp kritik mot skolorna. För att stärka skyddet för barnen föreslår barnombudsmannen att Skolinspektionen ska överta ansvaret för att utreda kränkningar även mot elever med funktionsnedsättningar. I dag är det Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har det uppdraget.

Länk till artikel i Dagens Nyheter

Länk till Barnombudsmannens, BO, rapport

Länk till Handikappförbundets pressmeddelande angående BO:s rapport

Pojke skriver 500x353