Handikappförbunden positiva till förslag – men utmaningar kvarstår

Regeringens förslag om att låta de med mycket omfattande funktionsnedsättning få sjukersättning redan från 19 år är positivt enligt Handikappförbunden. De personerna kan då slippa pressen med omprövningar, men det finns problem med aktivitetsersättningen.

“De stora utmaningarna för alla de som fortfarande får aktivitetsersättning kvarstår dock.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. “Riksrevisionens kritik har inte åtgärdats med det förslag som regeringen har lagt idag. Kvaliteten på insatserna är fortfarande för begränsade och möjligheterna att med aktivitetsersättning, studera eller arbeta är för små.”

Länk till Handikappförbundens pressmeddelande

Stig Nyman 2015 600x331