Ge tid – då kan fler vara med

Så kan du hjälpa personer med afasi att vara delaktiga. Afasiförbundet och Svenska Logopedförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober fem förslag på temat ”Ge tid”.

Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning.

Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad den som har afasi säger. Den som har afasi tycker vanligtvis att samtalen går för fort. Det kan vara svårt att hinna förstå och bearbeta vad som sägs. Allt för ofta fyller andra i orden, eller pratar en ”över huvudet”. Mycket som tidigare varit självklart att göra är nu svårt och tar betydligt längre tid.

Att ges tid att förstå och uttrycka sig är nödvändigt för att kunna vara delaktig. Så vad kan privatpersoner, företag och myndigheter göra? Här är fem exempel:

1. Inför en ”långsam-kassa” i mataffärer där den som tar tid på sig att stapla varor och betala ges den tid som hon/han/hen behöver.

2. Ha alltid ”Jag vill prata med en person” som första val när det är knappvalsfunktioner eller talsvarsinkänning. Se till att de personer som svarar erbjuder bildsamtal och har utbildning kring olika funktionsnedsättningar samt är van att prata med personer som har svårt att hitta ord eller har ett begränsat ordförråd. AI, artificiell intelligens, och röstinkänning måste lära sig att förstå avvikande sätt att tala.

3. Se till att personer som gör speakerröster, intervjuer eller filmas för tv, radio och i muntlig information, pratar i ett långsammare tempo. Det ger fler möjlighet att hinna uppfatta vad som sägs.

4. Alla yrkesgrupper som möter personer med afasi inom vård och omsorg bör boka in extratid för att skapa möjlighet till delaktighet.

5. Förutsätt aldrig att du vet vad någon ska säga. Ta dig tid att lyssna!

Ulrika Guldstrand, ordförande Svenska Logopedförbundet
Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet