Studie ska förbättra afasi-vården

Monika Blom Johansson

Akademiska sjukhuset medverkar i en stor internationell forskningsstudie om afasi. Personer som har fått afasi undersöks det första året efter att de fått en stroke. Syftet med studien är att studera effekten av olika behandlingar för att kunna förbättra vårdinsatserna.


“– Förhoppningen är att resultaten ska leda till att patienterna kan erbjudas mer riktad och effektiv träning vid rätt tidpunkt och därmed möjlighet till bättre återhämtning. Ökad kunskap om vilka insatser som är effektivast kan också leda till lägre kostnader för samhället, om personer med afasi blir mer oberoende och en större andel kan återgå i arbete”, säger Monica Blom Johansson, universitetslektor vid Uppsala universitet och legitimerad logoped i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.