Föreläsning om design

Forskaren Stefan Johanssons föreläsning om design för delaktighet ligger nu på Afasiförbundets Vimeo-sida.
Forskaren Stefan Johansson

Forskaren Stefan Johanssons föreläsning om design för delaktighet ligger nu på Afasiförbundets Vimeo-sida.
Karin Ekelund Malmros har gjort en långsam textning av undertexterna. I den här föreläsningen innebär det max 32 tecken per rad samt max 12,5 tecken per sekund. Undertextningen exponeras därmed längre tid och har mindre text per rad än vad som är brukligt på exempelvis SVT och Netflix. Afasiförbundet hoppas med detta kunna stödja våra medlemmar med afasi och språkstörning/DLD som i dag har svårt att hinna läsa undertexter.

Länk till Stefan Johanssons föreläsning om design på Vimeo

Klicka på CC för att få fram undertexten.