Förbättra stödet till barn med språkstörning /DLD

Afasiförbundet debatterar tillsammans med Svenska Logopedförbundet och Logopedkontakt Väst i Dagens Samhälle.
Bild med två barn

Afasiförbundet debatterar tillsammans med Svenska Logopedförbundet och Logopedkontakt Väst i Dagens Samhälle. Stödet behöver förbättras avsevärt med fler logopeder per invånare samt nationella riktlinjer kring språkstörning/DLD. Att inte ge stöd i tid ger långsiktigt negativa konsekvenser. Samtidigt finns det idag goda möjligheter att upptäcka många barn med språkstörning/DLD tidigt.

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle