Besöksdagar på Riksgymnasiet i Örebro

I april har Riksgymnasiet i Örebro besöksdagar för blivande gymnasieelever. På Riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, språknedsättning eller dövblindhet.

Träffar du ungdomar som ska börja gymnasiet 2019/2020? Hjälp oss gärna sprida informationen till dem.
Mer information om Riksgymnasiets besöksdagar och länk till anmälan finns på vår webb 

Om Riksgymnasiet
Riksgymnasiet finns i Örebro och är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med grav generell språkstörning och kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi erbjuder 16 nationella program och alla introduktionsprogram.

Örebro kommun
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

riksgymnasiet.kansli@orebro.se
Box 31188, 701 35 Örebro
Besöksadress: Västra Bangatan 7A

Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se/riksgymnasiet
Facebook.com/riksgymnasietorebro