Film om kommunikationsstrategier vid afasi

Se Logopederna Kajsa Söderhielm och Malin Bauers film för SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Se Logopederna Kajsa Söderhielm och Malin Bauers film för SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Det är en webbutbildning om afasi och samtalspartner-teknik.

Se filmen här