Anhöriga behöver bättre stöd

Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning genom kommunens försorg. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa, visar en ny undersökning från Sahlgrenska Akademin.

Kommunen kan hjälpa anhöriga genom att erbjuda avlastningsplatser, hemtjänst och anhörigstöd. Ett stort problem är dock att kunskapen om hur man kommunicerar med dem som har afasi är anmärkningsvärt låg bland vårdpersonal. Anhöriga vågar därför inte lägga in sin partner på avlastningsplats då det kan innebära att personalen inte kan kommunicera med och förstå vad personen med afasi vill. De vill inte att deras närstående med afasi ska bli mer utsatta än de redan är.

– Det är dags att kommunerna ger oss anhöriga till personer med afasi ett bättre stöd, säger Eija Räty, anhörig och ledamot i Afasiförbundets styrelse. Det handlar både om att rusta oss med bättre kunskap om afasi redan i akutskedet efter en stroke och att biståndshandläggare, anhörigstödjare samt vårdpersonal måste få bättre kunskaper kring kommunikation med den som har afasi.

Länk till Afasiförbundets pressmeddelande om att anhöriga behöver bättre stöd

Eija 500x348