Delta i undersökning – Hur är din vardag?

Myndigheten för delaktighet vill få kunskap om hur vardagen fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Det görs genom en enkät på webben (som går att få uppläst) kring frågor om boende, arbete, transport, idrott och tillgänglighet till kultur.
Enkäten kommer att komma ut 4-6 gånger per år.

Personer med afasi får här möjligheten att göra sin röst hörd och få berätta om hur vardagen fungerar när man har afasi.

Mer information och länk till anmälan finns nedan:
Länk till information om Rivkraft och panelundersökningen

Länk till anmälan och undersökningen

Om det inte skulle fungera tillgänglighetsmässigt med enkäten – så kontakta oss på förbundskansliet på e-post info@afasi.se eller telefon 08-545 663 60 så att vi kan återkoppla det till Myndigheten för Delaktighet.

logga mfd 150