Bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har presenterat sina öppna jämförelser av kollektivtrafiken i landet. Skillnaderna mellan länen fortsätter att vara stora när det gäller hur tillgängliga de bussar som kör kollektivtrafik är. Sämst är det i Södermanlands län och Västerbottens län.

– Det är en skandal att man inte kommit längre idag när det gäller tillgänglighet eftersom vi har haft en lag om handikappanpassad kollektivtrafik sedan 1979, säger Pelle Kölhed vice ordförande i Handikappförbunden.

Länk till Handikappförbundens debattartikel