Torsdagsaktionen i debattartikel i Svenska Dagbladet

Torsdagsaktionen, där Afasiförbundet ingår, skriver idag en debattartikel i Svenska Dagbladet om regeringens lagförslag om att bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen. Torsdagsaktionen menar att lagförslaget inte kommer i någon större utsträckning att bidra till ett samhälle där fler kan delta på lika villkor. Undantagen gör förslaget tandlöst. Torsdagsaktionen kommer från och med den 25 mars att bli tisdagsaktionen. Vi kommer att finnas som en resurs utanför riksdagen för rikdagsledamöterna.

Länk till debattartikel i Svenska Dagbladet