Brist på kognitiva hjälpmedel för elever med särskilda behov

Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen.

Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Med kognitiva hjälpmedel i skolan skapas bättre förutsättningar för eleverna att nå målen.

Det skriver Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber och Talknutens ordförande Ann Ander i en debattartikel tillsammans med andra funktionshinderorganisationer.

Läs hela debattartikel i Skolvärlden
hand-som-drar-med-en-apparat-over-en-boksida