Beslut om bristande tillgänglighet som diskriminering

Riksdagen har fattat beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen med vissa undantag. Företag som har mindre än tio anställda, och som inte är verksamma inom hälso- och sjukvård, omfattas inte av diskrimineringsförbudet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot riksdagens beslut. Lagen införs från den 1 januari 2015.

Länk till Riksdagens beslut