Beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA

Nationella programrådet för stroke (NPR Stroke)/SKL har tagit fram ett beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA. Beslutsstödet är en rutin för utredning, tester och hantering av anmälningsskyldigheten av körkort och vapeninnehav efter stroke/TIA.

Länk till beslutsstödet 

kvinna-i-bil-600x361