Berit Robrandt Ahlberg – ny ordförande Afasiförbundet

Afasiförbundet har hållit kongress i Gävle den 19-21 oktober. Berit Robrandt Ahlberg valdes till ny ordförande efter Lars Berge-Kleber som varit ordförande sedan 1997.

– Jag vill först och främst att Afasiförbundet blir ett starkare och ännu mer synligt förbund som är delaktiga i samhällsutvecklingen. Att vi får större möjlighet att påverka intressepolitiskt. En viktig fråga är digitaliseringen. Där önskar jag att vi har får ett genombrott så att fler med afasi och språkstörning kan vara delaktiga, säger Berit.

Berit Robrandt Ahlberg är anhörig. Hennes man Bigge fick afasi efter en stroke. Det är femton år sedan. Berit var innan pensioneringen Kultur- och fritidschef i Flens kommun.

Länk till Afasiförbundets pressmeddelande