“Behandlande läkare vet mest om patienten”

“Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.”

Länk till Handikappförbundens pressmeddelande

Läkare patient 600x392