“Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid”

“Regeringen behöver se över förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av folkhögskolans utbildningar. Saknas förutsättningar för människor att kunna studera i den skolform de vill och har behörighet för, bryter samhället mot mänskliga rättigheter”, skriver Handikappförbundens Stig Nyman, Afasiförbundets Lars Berge-Kleber med flera organisationer i en debattartikel.

Länk till debattartikeln

Stig Nyman 2015 600x331