Äntligen funkofobi i SAOL

Svenska Akademin har fattat beslut om att ordet funkofobi, fördomar mot personer med funktionsnedsättning, kommer med som nytt ord.

– Äntligen! säger Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber. Många pratar personer med afasi över huvudet eller vänder sig till en person som de har med sig. Man förväntar sig att den som har svårt att tala inte kan och vill vara delaktig själv.

Det kan också vara svårt för de personer som har återerövrat talet men har andra svårigheter, till exempel att läsa och skriva. De kan mötas av fördomar då man tror att de inte kan kommunicera skriftligt över huvud taget trots att det idag finns hjälpmedel som kompenserar svårigheter att läsa och skriva. Andra fördomar som personer med afasi kan råka ut för är att personer tror att de är onyktra eftersom de har talsvårigheter och många därtill har svårt att gå efter en stroke.

Länk till Afasiförbundets nyhetsrum 

Lars Berge-Kleber 600x602