Tufft för afasilinjerna

Det har blivit allt svårare för afasilinjerna att få deltagare. – En djupt olycklig utveckling, säger Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber. Afasilinjerna fyller en viktig funktion för att personer med afasi ska komma tillbaka i sysselsättning.

Afasiförbundet har tillsammans med de fem folkhögskolor som har långa afasikurser skickat en skrivelse till statsrådet Åsa Regnér som är ansvarig för funktionshindersfrågor i regeringen.

Läs Afasiförbundets och folkhögskolornas pressmeddelande Tufft för afasilinjerna

Länk till skrivelse till statsrådet Åsa Regnér 

Forsa Folkhögskola600x368