Sundsgårdens folkhögskola

Ort: Helsingborg  Länk via Google maps

Sundsgårdens långa afasilinje har för tillfället har uppehåll. Du kan läsa mer om den långa afasikursen här

Sundsgården ordnar korta afasikurser under våren 2024.
Länk till korta afasikurser på Sundsgården våren 2024

Korta kurser för personer med afasi våren 2024

V 12: 18 – 22 mars.

V 20: 13 – 17 maj.

V 26: 24 – 28 maj.

Om ni har frågor kontakta:

Camilla Ståhl
telefon: 042-19 38 23
e-post: camilla.stahl@sundsgarden.se

Marika Schütz
e-post: marika.schutz@sundsgarden.se

Webb: www.sundsgarden.se