Västerås kommun vill starta “Afasihus”

Västerås kommun vill se över rehabiliteringen för personer med afasi. I nämnden för funktionshindrade föreslås att kommunen tillsammans med landstinget ser över hur efterrehabiliteringen kan bli bättre för trokepatienter.

Kommunen vill också se om det går att starta ett “afasihus” med bland annat logopeder och kuratorer.

Läs artikel i tidningen VLT