Utredning föreslår ny typ av anställning istället för Fas 3

Utredningen ”Matchningsanställningen – nya vägar till jobb” har lämnats till regeringen av utredaren Anders Lago. Förslaget bygger på en matchningsanställning som är en subventionerad anställning där arbete kombineras med kompetensutveckling, och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga, och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid.

Länk till artikel i SvD

Länk till artikel i DN

Länk till utredning ”Matchningsanställningen – nya vägar till jobb”

Man i telefon - 500x472