Utbilda personal i kommunikation

Kunskapen om alternativa möjligheter att kommunicera är anmärkningsvärt låg bland vårdpersonal. Kommunerna måste ta detta på allvar. Det handlar om att rusta såväl anhöriga som biståndshandläggare, anhörigstödjare samt vårdpersonal med bättre kunskap om afasi och kommunikationsstöd, skriver förbundsordförande Lars Berge-Kleber och Hildur Lindqvist ordförande i Västerbottens läns Afasiförening i en debattartikel i Norran.

Länk till debattartikel i Norran

Lars_5_Webb2x