Uppvaktning av civilministern

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg träffade civilminisiter Erik Slottner tillsammans med Freja eId och Funktionsrätt Sverige. Vid mötet överlämnades ett upprop om att alla medborgare behöver få tillgång till en e-legitimation. 13 organisationer står bakom uppropet.

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg träffade civilminister Erik Slottner tillsammans med Freja eID och Funktionsrätt Sverige. Vid mötet överlämnades ett upprop om att alla medborgare behöver få tillgång till en e-legitimation. 13 organisationer står bakom uppropet.