Uppsala förbättrar afasirehabilitering

Uppsala län satsar på bättre rehabilitering av personer med afasi genom att införa ett åtgärdsprogram. Snabbare och säkrare bedömningar ska göras av personer som fått afasi. – Rehabiliteringen av personer med afasi är eftersatt i hela landet. Samtidigt visar forskningen att tidiga insatser är viktiga. Uppsala läns satsning är därför ett steg i rätt riktning, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Logopeden och Medicine doktor Monica Blom Johansson vid Akademiska sjukhuset gjorde en kartläggning som var klar förra sommaren. Ett åtgärdsprogram har därefter tagits fram med målet att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har Uppsala län tagit fram ett evidensbaserat material för bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet som ska användas i hela länet.Även journalmallarna ska utformas så att det blir möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården.

Länk till Akademiska sjukhuset nyhet

Länk till Afasiförbundets blogginlägg

Händer 500x363