Undersökning för personer med funktionsnedsättning

Begripsam genomför just nu en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”.

Informationen om hur personer med funktionsnedsättning använder internet behöver bli bättre. För även om Statistiska Centralbyrån och Internetstiftelsen i Sverige regelbundet undersöker hur svenskar använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet saknas det information om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar. Och ibland är informationen till och med fel.

Det går att svara på olika sätt
• svara på webbenkät
• svara på papper eller bli intervjuad:
Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand telefon 0732 30 00 81
mejl kerstin.ahlstrand@begripsam.se

Vi kan också besöka särskilda boende, dagliga verksamheter och liknande verksamheter och hjälpa till med att samla in enkätsvar.

Begripsam har gjort en sådan här undersökning en gång tidigare, år 2017. Då deltog nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. Resultatet från den undersökningen hittar du här: http://www.begripsam.se/internet/rapporter/

Undersökningen genomförs med finansiering från Post- och telestyrelsen.