Tisdagsaktionen ännu en gång utanför Riksdagen

Afasiförbundet agerade tillsammans med andra funktionshinder-organisationer i Tisdagsaktionen. Den 23 juni debatteras regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet som nydiskrimineringsgrund. Den 24 juni sker votering i riksdagen. Lagförslaget innehåller undantag för verksamheter med mindre än tio anställda. Tisdagsaktionen manifesterar för ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga.

Länk till regeringens förslag om bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsgrund

Tisdagsaktionen 10 juni 2014x