Tips inför skolstarten

Det är många som har tankar och funderingar inför att skolstarten närmar sig. Logopeden och forskaren AE Hallin har samlat utmärkta tips om vad lärare ska tänka på i förhållande till elever med språkstörning. Där finns också länkar till flera andra bra och användbara material. Bland annat finns där tips om “Så här vill jag ha det i skolan” med bildstöd och frågor som är riktade till eleven. Det materialet går att ladda ner hos Skollogopederna i Malmö stad och har tagits fram av leg. logopederna Ida Rosqvist och Julia Andersson.

Länk till AE Hallins tips

Länk till materialet “Så här vill jag ha det i skolan”