Tester av 1177/Journalen

Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt för att utveckla digitala e-hälsosystem så att fler med afasi och språkstörning ska kunna använda dem. I förra veckan testade medlemmar med afasi den digitala e-hälsotjänsten 1177/Journalen med företaget Inera.