Större fördelar än nackdelar med att flytta 8 sidors hemvist

Afasiförbundet har avgett sitt yttrande avseende den organisatoriska hemvisten för 8 sidor. Afasiförbundet ser större fördelar än nackdelar med att flytta 8 sidor hemvist från en myndighet till public service.  Afasiförbundet anser att det är viktigt att 8 sidor även fortsättningsvis görs av en oberoende redaktion, oavsett huvudman. Det är även viktigt att värna papperstidningen.

Vidare anser Afasiförbundet att uppdraget kring 8 sidor måste utgå och efterleva de åtaganden som Sverige har gjort rörande universell utformning, delaktighet och yttrandefrihet i enlighet med FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Länk till Afasiförbundets yttrande