“Stöd för elever med språkstörning brister”

“Elever som har en så kallad språkstörning har ofta svårt att få extrastöd i skolan. Enligt en ny kartläggning gör det att många av de här eleverna har svårt att klara undervisningen”. Det skriver och visar SVT Nyheter i ett inslag.

Länk till SVT Nyheter