Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som en människa behöver för att leva, måste stärkas för en femtedel av Sveriges befolkning. Det handlar om rätten till arbete men också om stabila socialförsäkringar, rehabilitering och utbildning, skriver företrädare för 38 funktionshinderorganisationer, där Afasiförbundet är en av dem, i Dagens Samhälle.

Läs hela debattinlägget i Dagens Samhälle.

Rätten till försörjning i Dagens Samhälle